zelf uw boot verkopen:

YachtFocus advertentie plaatsen

Stremmingen en scheepvaartberichten voor heel Nederland

Op de kaart hieronder vind je de stremmingen in heel Nederland. Zo weet je atlijd de actuele situatie en hoe of waar je moet omvaren.

Alles gecheckt? Kijk dan als laatste naar de wijzigingen in de Wateralmanak en de waterkaarten en ga goed voorbereid het water op. Maar vooral, met veel plezier!

Hoewel we de berichten op deze pagina met de meeste zorg samenstellen, kan de ANWB niet instaan voor de juistheid en volledigheid.

Oude Maas
Oude Maas; hinderlijke waterbeweging vermijden
Ivm bouwwerkzaamheden geldt het volgende:
- Hinderlijke waterbeweging vermijden Botlekbrug
   · ma 26 september 2011 t/m ma 2 januari 2017 ma tot vr 06:00 tot 20:00
Naast de bestaande Botlekbrug wordt een nieuwe Botlekbrug gebouwd.Na gereed komen van deze wordt aansluitend de oude brug gesloopt.Er vindt wisselend een scheepvaartregulatie plaatsvinden m.b.v. vaartuigen.De scheepvaart dient er rekening mee te houden dat het vaarwater ter plaatse van de Botlekbrug door de werkvaartuigen en pontons zal zijn versmald.
Oude Maas; mededeling
Een bekendmaking betreffende het wel of niet nodig hebben van sleepbootassistentie voor zeevaart is te downloaden via http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=76019220
Oude Maas; geen bediening
Ivm werkzaamheden geldt het volgende:
- Geen bediening maximaal 1400 cm Normaal Amsterdams Peil Nieuwe Botlekbrug
   · vr 11 september 18:00 t/m za 12 september 2015 02:15
   · za 12 september 06:15 t/m zo 13 september 2015 02:45
   · zo 13 september 06:45 t/m ma 14 september 2015 03:15
Gedurende boven vermelde beperkingen wordt er op vrijdag 11 sept 2015 rond 22:00 en op zaterdag 12 september rond 15:00 en 22:00 een opening van maximaal een half uur aangeboden. Schepen die hiervan gebruik wensen te maken dienen zich 2 uur voor bovengenoemde tijden te melden bij het Haven Coördinatie Centrum
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 11, HCC
- informatiepunt telefoon 0102521000, HCC
- informatiepunt marifoonkanaal 11, VC Rotterdam
- informatiepunt telefoon 0102522801, VC Rotterdam