zelf uw boot verkopen:

YachtFocus advertentie plaatsen

Stremmingen en scheepvaartberichten voor heel Nederland

Op de kaart hieronder vind je de stremmingen in heel Nederland. Zo weet je atlijd de actuele situatie en hoe of waar je moet omvaren.

Alles gecheckt? Kijk dan als laatste naar de wijzigingen in de Wateralmanak en de waterkaarten en ga goed voorbereid het water op. Maar vooral, met veel plezier!

Waterkampioen Stremmingen app voor Apple en Android

De Waterkampioen heeft voor de watersporters een app uitgebracht waarmee u altijd op de hoogte bent van de meest recente stremmingen. De app kost eenmalig €1,79

Meer informatie over de Waterkampioen stremmingen app

Toch assistentie nodfig? Bel dan met ANWB Watersportadvies op 088 - 269 5020 (tussen 10.00 en 13.00 uur).
Of watersportadvies@anwb.nl


Hoewel we de berichten op deze pagina met de meeste zorg samenstellen, kan de ANWB niet instaan voor de juistheid en volledigheid.

Bakkerskil - Sliksloot
Sliksloot, thv kmr 992.6; hinderlijke waterbeweging vermijden
Ivm werkzaamheden geldt het volgende:
- Hinderlijke waterbeweging vermijden Bakkerskil, thv kmr 992.0
   · do 17 juli t/m wo 31 december 2015 dagelijks 06:00 tot 21:00
- Bijzondere voorzichtigheid Bakkerskil, thv kmr 992.0 linkeroever
   · do 17 juli t/m wo 31 december 2015 dagelijks 06:00 tot 21:00
- Hinderlijke waterbeweging vermijden Sliksloot, thv kmr 992.6
   · do 17 juli t/m wo 31 december 2015 dagelijks 06:00 tot 21:00
- Bijzondere voorzichtigheid Sliksloot, thv kmr 992.6 rechteroever
   · do 17 juli t/m wo 31 december 2015 dagelijks 06:00 tot 21:00
Overslagplaats.
Nieuwe Maas, kmr 1012.4; werkzaamheden
Ivm werkzaamheden geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Nieuwe Maas, kmr 1012.4 linkeroever
   · ma 29 september t/m vr 19 december 2014 ma tot vr
Hartelkanaal; lokale scheepvaartvoorschriften
Van 01-10-2014 tot 01-01-2025 geldt voor binnenvaartschepen een max snelheid van 13 km/u tov van het water op de Nieuwe Maas van kmr 998-1002 in beide richtingen en het Hartelkanaal tussen splitsing Oude Maas/Hartelkanaal en de Harmsenbrug in beide richtingen.Zie Staatscourant Nr 24077 (Nieuwe Maas) en 24078 (Hartelkanaal) of www.portofrotterdam.com/vaarsnelheidInlichtingen mbt de actuele vaarsnelheid via www.portofrotterdam.com/m-vaarsnelheid of de betreffende VHF-sectorkanalen.
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 11, HCC
- informatiepunt telefoon 010-2521000, HCC
- informatiepunt email hcc@portofrotterdam.com
Hollandsche IJssel
Hollandsche IJssel; gedeeltelijke stremming
Ivm oefeningen geldt het volgende:
- Stremming Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering
   · do 2 april 2015 09:00 tot 16:00
Doorvaart mogelijk via Algerasluis muv spertijden voor het wegverkeer (06:45-09:00 en 16:00-19.00).Er wordt niet geschut met open brug.
Hollandsche IJssel; gedeeltelijke stremming
Ivm oefeningen geldt het volgende:
- Stremming Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering
   · di 25 november 2014 09:00 tot 16:00
Doorvaart mogelijk via Algerasluis muv spertijden voor het wegverkeer (06:45-09:00 en 16:00-19.00).Er wordt niet geschut met open brug.
Hollandsche IJssel; gedeeltelijke stremming
Ivm oefeningen geldt het volgende:
- Stremming Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering
   · do 5 maart 2015 09:00 tot 16:00
Doorvaart mogelijk via Algerasluis muv spertijden voor het wegverkeer (06:45-09:00 en 16:00-19.00).Er wordt niet geschut met open brug.
Hollandsche IJssel; gedeeltelijke stremming
Ivm oefeningen geldt het volgende:
- Stremming Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering
   · do 8 januari 2015 09:00 tot 16:00
Doorvaart mogelijk via Algerasluis muv spertijden voor het wegverkeer (06:45-09:00 en 16:00-19.00).Er wordt niet geschut met open brug.
Hollandsche IJssel; gedeeltelijke stremming
Ivm oefeningen geldt het volgende:
- Stremming Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering
   · di 23 december 2014 09:00 tot 16:00
Doorvaart mogelijk via Algerasluis muv spertijden voor het wegverkeer (06:45-09:00 en 16:00-19.00).Er wordt niet geschut met open brug.
Hollandsche IJssel; gedeeltelijke stremming
Ivm oefeningen geldt het volgende:
- Stremming Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering
   · do 5 februari 2015 09:00 tot 16:00
Doorvaart mogelijk via Algerasluis muv spertijden voor het wegverkeer (06:45-09:00 en 16:00-19.00).Er wordt niet geschut met open brug.
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 22, Algerasluis
- informatiepunt telefoon 010-4506044, Algerasluis
- informatiepunt marifoonkanaal 71, VC Dordrecht
- informatiepunt telefoon 0800-0236200, VC Dordrecht
Oude Maas
Oude Maas; beperkte service
Ivm werkzaamheden geldt het volgende:
- Beperkte service Botlekbrug
   · za 1 oktober 2011 tot nader bericht
Van Havenbedrijf Rotterdam is een bekendmaking ontvangen betreffende bedieningstijden Botlekbrug.Deze bekendmaking is te downloaden via http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=208164
Oude Maas; hinderlijke waterbeweging vermijden
Ivm bouwwerkzaamheden geldt het volgende:
- Hinderlijke waterbeweging vermijden Botlekbrug
   · ma 26 september 2011 t/m ma 2 januari 2017 ma tot vr 06:00 tot 20:00
Naast de bestaande Botlekbrug wordt een nieuwe Botlekbrug gebouwd.Na gereed komen van deze wordt aansluitend de oude brug gesloopt.Er vindt wisselend een scheepvaartregulatie plaatsvinden m.b.v. vaartuigen.De scheepvaart dient er rekening mee te houden dat het vaarwater ter plaatse van de Botlekbrug door de werkvaartuigen en pontons zal zijn versmald.
Oude Maas; gewijzigde bediening
Van 19 juli t/m 31 augustus en van 20 december t/m 4 januari 2015 zal er geen spitsregiem zijn voor de Botlekbrug
Oude Maas; stremming
Ivm werkzaamheden geldt het volgende:
- Stremming Botlekbrug
   · za 15 november 2014 08:00 tot 22:00
Reservedatum is dinsdag 18 november van 08:00 tot 22:00.
Oude Maas; doorvaarthoogte
Ivm werkzaamheden geldt het volgende:
- Doorvaarthoogte maximaal 1350 cm Normaal Amsterdams Peil nieuwe Botlekbrug
   · vr 5 december 18:00 t/m ma 8 december 2014 06:00
   · vr 12 december 18:00 t/m ma 15 december 2014 06:00
   · vr 19 december 18:00 t/m ma 22 december 2014 06:00
De oude Botlekbrug wordt gedurende deze beperkingen wel bediend. Schepen met een doorvaarthoogte van minder dan NAP+ 13,50m kunnen daarom wel passeren.
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 11, HCC
- informatiepunt telefoon 0102521000, HCC
- informatiepunt marifoonkanaal 11, VC Rotterdam
- informatiepunt telefoon 0102522601, VC Rotterdam
Prinses Margrietkanaal
Prinses Margrietkanaal, thv brug Kootstertille; gewijzigde markering
Om de zichtbaarheid van de doorvaartopening van de brug te vergroten en ter bescherming van de werkzaamheden is uitgelegd:De onverlichte gele stompe boei PM-A in positie 53° 12’,4360 N - 006°05’,7920 E;De onverlichte gele stompe boei PM-B in positie 53° 12’,4190 N - 006°05’,8080 E;De onverlichte gele spitse boei PM-C in positie 53° 12’,4680 N - 006° 05’,8450 E;De onverlichte gele spitse boei PM-D in positie 53° 12’,4580 N - 006° 05’,8620 E.
Kolonelsdiep of Caspar Di Roblesdiep, Prinses Margrietkanaal; beperkte service
Ivm overige geldt het volgende:
- Beperkte service Kootstertille, brug in N369
   · vr 18 juli 2014 tot nader bericht
Vanaf 18 juli 2014 is er beperkt en op afroep brugbediening mogelijk van het beweegbare deel van brug Kootstertille. Dit geldt voor recreatievaart en beroepsvaart tot en met CEMT klasse IV.De brug wordt lokaal bediend. Hiermee kan met name tussen 22:00 en 06:00 uur wachttijd ontstaan. Scheepvaart wordt geadviseerd buiten deze tijden brugbediening aan te vragen
Kolonelsdiep of Caspar Di Roblesdiep, Prinses Margrietkanaal; gedeeltelijke stremming
Ivm herstelwerkzaamheden geldt het volgende:
- Stremming Kootstertille, brug in N369 beweegbaar deel
   · ma 22 september 2014 06:00 tot nader bericht
- Doorvaarthoogte maximaal 730 cm kanaalpeil Kootstertille, brug in N369 vast deel
   · ma 22 september 2014 06:00 tot nader bericht
- Bijzondere voorzichtigheid Kootstertille, brug in N369
   · ma 22 september 2014 06:00 tot nader bericht
- Hinderlijke waterbeweging vermijden Kootstertille, brug in N369
   · ma 22 september 2014 06:00 tot nader bericht
- Snelheidsbeperking maximaal 6.0 km/u Prinses Margrietkanaal, kmr 35.5 tot 37.2
   · ma 22 september 2014 06:00 tot nader bericht
Het vorige bericht 2013.10438.4 van 17-07-2014 is vervallen.
Voorzaan
Voorzaan; beperkingen
Ivm bouwwerkzaamheden geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Wilhelminasluis, Zaandam
   · ma 14 april 2014 tot nader bericht
- Doorvaartbreedte maximaal 1050 cm Wilhelminasluis, Zaandam
   · ma 14 april 2014 tot nader bericht
- Snelheidsbeperking maximaal 5.0 km/u Wilhelminasluis, Zaandam
   · ma 14 april 2014 tot nader bericht
- Hinderlijke waterbeweging vermijden Wilhelminasluis, Zaandam
   · ma 14 april 2014 tot nader bericht
- Scheepslengte maximaal 8600 cm Wilhelminasluis, Zaandam
   · ma 14 april 2014 tot nader bericht
- Scheepsbreedte maximaal 950 cm Wilhelminasluis, Zaandam
   · ma 14 april 2014 tot nader bericht
Schepen die tekens volgens art 3.14 van het BPR dienen zich 1 uur tevoren te melden via de Centrale Post brugbediening Zaanstad via tel. 075-6816521 of via marifoonkanaal 20 of 18.De volledige bekendmaking betreffende vernieuwing Wilhelminasluis Zaandam is te downloaden via http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=44181836Het vorige bericht 2012.06401.11 van 09-04-2014 is vervallen.
Voorzaan; mededeling
Het werkgebied wordt begrensd door de linkeroever en het remmingwerk en vijf gele sparboeien op een afstand van 80 meter ten noorden van het Wilhelminasluiscomplex. Drie sparboeien zijn verlicht met een geel schitterlicht Fl Y (1) 4 s. Het is verboden voor een schip zich binnen het werkgebied te bevinden. Schepen met een bestemming binnen het werkgebied zijn van het verbod uitgezonderd
Voorzaan; stremming
Ivm werkzaamheden geldt het volgende:
- Stremming Wilhelminasluis, Zaandam
   · wo 25 februari 22:00 t/m za 25 april 2015 07:00
Ga voor meer informatie over de vernieuwing van het Wilhelminasluiscomplex naar www.wilhelminasluiszaandam.nl of neem contact op met de omgevingsmanager Jelle Kootstra via vaartindezaan@noord-holland.nlVoor meer informatie over de havens en ligplaatsen in Zaanstad kunt u contact opnemen met het Havenkantoor Zaanstad via de e-mailbox Havens@Zaanstad.nl of via het telefoonnummer 075-6816888Het vorige bericht 2014.09690.0 van 20-09-2014 is vervallen.